De Stichting Tijdelijk Eigen Kamer (S.T.E.K.), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting aan ex-gedetineerden met een woonverleden in Amsterdam. Hiervoor heeft de Stichting 10 woningen in beheer.

Door het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan ex-gedetineerden hoopt STEK de terugkeer in de maatschappij te ondersteunen en bij te dragen aan het voorkomen van recidive. 


De woningen van Stek worden in principe voor drie maanden verhuurd met een eventuele verlenging van (maximaal) drie maanden. In deze periode dient de ex-gedetineerde alles in het werk te stellen om (zelfstandig) vaste woonruimte te krijgen.

Doelstelling van S.T.E.K.

 1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijk huisvesting voor ex-gedetineerden.
 2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting.
 3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden.

Inschrijfvoorwaarden

 1. Door detentie ben je een woning kwijtgeraakt en er is geen oplossing binnen de familie of vriendenkring.
 2. Er moet een binding zijn met Amsterdam, dat wil zeggen: voor detentie minimaal twee jaar aaneengesloten zelfstandig in Amsterdam gehuisvest te zijn geweest.
 3. Je bent minimaal 6 maanden aaneengesloten gedetineerd geweest.
 4. Je bent tenminste 25 jaar of ouder.
 5. Je bent in staat om zelfstandig te wonen.
 6. Je betaalt zelfstandig de energie- en huurnota.
 7. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 8. Bij schulden dient een regeling getroffen te zijn, bij problematische schulden wordt verwezen naar de schuldhulpverlening of eventueel bewindvoering aangevraagd.
 1. Een B.K.R uittreksel is vereist.
 2. STEK plaatst niet bij (ernstige) verslavingen en/of (ernstige) psychiatrische beperkingen.
 3. Eventuele huurachterstand van een vorige woning moet worden geregeld, om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (een huurdersverklaring van een laatste woningbouwvereniging kan hierbij gevraagd worden).
 4. Inschrijving bij WoningNet is vereist
 5. Een GBA is vereist (dit is een uitdraai van de Gemeentelijke Basis Administratie).
 6. Je zoekt actief in de termijn van zes maanden naar zelfstandige woonruimte.
 7. Je moet een inkomen of WPI uitkering hebben of dit per direct na detentie regelen.

Let op!

Alle bovenvermelde punten worden door STEK in onderzoek genomen. Als je informatie achterhoudt kan dat een reden zijn om je niet te plaatsen op de wachtlijst.

Aanmelden

Voldoe je aan de gestelde voorwaarden, meld je dan zo spoedig mogelijk aan door middel van het intakeformulier dat je via maatschappelijk werk, begeleider of casemanager (of reclassering) kunt verkrijgen. Informeer hiernaar.

Stuur een intakeformulier (zo volledig mogelijk) ingevuld en ondertekend naar:

Stichting Stek
Hemonylaan 9A (sous)
1074 BG Amsterdam


Of scan en mail het naar: stek@stichtingvrij.nl


Na ontvangst van het intakeformulier neemt STEK contact op voor een intakegesprek. Voldoe je aan de voorwaarden dan bericht STEK of je aanmerking komt voor plaatsing op de wachtlijst.


Meld je ook aan bij WoningNet

Meld je nu al, of zo spoedig mogelijk, aan bij WoningNet voor een woning in Amsterdam. Inlichting kun je krijgen via telefoonnummer 0900-2023072 of op www.woningnet.nl


Het inschrijven voor WoningNet kost € 50. Verlengkosten zijn € 8 per jaar.

Belangrijk!

Mocht je in aanmerking komen voor een tijdelijke woning bij STEK dan volgt een uitnodiging voor een gesprek. Bij plaatsing wordt verwacht dat je de plichten en verantwoordelijkheden van een goed huurder zult nakomen. Hiertoe behoren ook het voldoen van de eerste verhuurnota en de borg voor de woning.

Tijdens het contract van de eerste drie maanden evalueert STEK onder meer door middel van huisbezoeken of je deze verplichtingen na kunt komen en wordt overwogen of een verlenging van drie maanden mogelijk is.

Vanaf het begin van het eerste contract ben je actief op zoek naar een andere permanente woning. Daartoe behoort actief reageren op woningen via WoningNet.


De verplichtingen houden onder meer in:

 1. De huur op tijd betalen, dat wil zeggen steeds één maand vooruit.
 2. Energieleverancier en Waternet moet op tijd betaald zijn.
 3. De woning wordt goed onderhouden en geen overlast veroorzaken met onder meer de buren.

Aandachtspunten

 • Huisdieren zijn uitsluitend met schriftelijke toestemming van STEK toegestaan.

 • Er zijn spullen van STEK in de woning waar je verantwoordelijk voor bent, zoals een bed, tafel en stoelen, ijskast, gasfornuis, vloerbedekking en gordijnen. Eigen spullen mag je alleen maar in beperkte mate in de woning hebben. Hiermee bedoelen we kleding, beddengoed, keukengerei en gebruiksvoorwerpen met geringe afmetingen en in niet te grote hoeveelheden. Als je wat wil veranderen (verven, ander bed, enzovoorts) moet je daar altijd schriftelijke toestemming voor hebben van STEK.

 • Inschrijving van een medebewoner is niet toegestaan. Alleen met schriftelijke toestemming van STEK mogen er andere mensen in de woning zijn als je zelf afwezig bent. Sleutels afgeven aan derden is niet toegestaan.